ព័ត៌មាន​ថ្មី
សូម​ស្វាគមន៍​ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី​ ចូលមកកាន់គេហទំព័រ «ភ្នំពេញថ្មី»​

ព្យាករណ៍​បាល់ទាត់ Premier League សម្រាប់​រាត្រី​នេះ​

​កីឡា ៖ ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​អង់គ្លេស Premier League សប្ដាហ៍​ទី 27 នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​មានការ​ប្រកួត​ចំនួន 6 គូ ។​

Leicester (3) Vs Man City (2)
Leicester លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 1 ស្មើ 2 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
14-02-20 Wolver 0-0 Leicester
01-02-20 Leicester 2-2 Chelsea
28-01-20 Aston Villa 2-1 Leicester
Man City លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 2 ស្មើ 0 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
19-02-20 Man City 2-0 West Ham
02-02-20 Tottenham 2-0 Man City
29-01-20 Man City 0-1 Man Utd
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
21-12-19 Man City 3-1 Leicester
06-05-19 Man City 1-0 Leicester
26-12-18 Leicester 2-1 Man City
18-12-18 Leicester 2-4 Man City
​ទស្សនៈ Man City ឈ្នះ​

Chelsea (4) Vs Tottenham (5)
Chelsea លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 2 ស្មើ 2 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
17-02-20 Chelsea 0-2 Man Utd
01-02-20 Leicester 2-2 Chelsea
25-01-20 Hull City 1-2 Chelsea
Tottenham លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
19-02-20 Tottenham 0-1 RB Leipzig
16-02-20 Aston Villa 2-3 Tottenham
05-02-20 Tottenham 3-2 Southampton
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
22-12-19 Tottenham 0-2 Chelsea
27-02-19 Chelsea 2-0 Tottenham
24-01-19 Chelsea 6-3 Tottenham
08-01-19 Tottenham 1-0 Chelsea
​ទស្សនៈ Chelsea ឈ្នះ​

Southampton (12) Vs Aston Villa (17)
Southampton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 3 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
15-02-20 Southampton 1-2 Burnley
05-02-20 Tottenham 3-2 Southampton
01-02-20 Liverpool 4-0 Southampton
Aston Villa លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 2 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
16-02-20 Aston Villa 2-3 Tottenham
01-02-20 Bournemouth 2-1 Aston Villa
28-01-20 Aston Villa 2-1 Leicester
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
21-12-19 Aston Villa 1-3 Southampton
23-04-16 Aston Villa 2-4 Southampton
05-12-15 Southampton 1-1 Aston Villa
28-10-15 Southampton 2-1 Aston Villa
​ទស្សនៈ Southampton ឈ្នះ​

Crystal Palace (14) Vs Newcastle (13)
Crystal Palace លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 0 ចាញ់ 3 ស្មើ 2 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
08-02-20 Everton 3-1 Crystal Palace
01-02-20 Crystal Palace 0-1 Sheffield Utd
21-01-20 Crystal Palace 0-2 Southampton
Newcastle លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 1 ចាញ់ 1 ស្មើ 3 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
16-02-20 Arsenal 4-0 Newcastle
04-02-20 Oxford Utd 2-3 Newcastle
01-02-20 Newcastle 0-0 Norwich
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
21-12-19 Newcastle 1-0 Crystal Palace
06-04-19 Newcastle 0-1 Crystal Palace
22-09-18 Crystal Palace 0-0 Newcastle
04-02-18 Crystal Palace 1-1 Newcastle
​ទស្សនៈ Crystal Palace ឈ្នះ​

Sheffield Utd (6) Vs Brighton (15)
Sheffield Utd លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ
09-01-20 Sheffield Utd 2-1 Bournemouth
01-01-20 Crystal Palace 0-1 Sheffield Utd
25-01-20 Millwall 0-2 Sheffield Utd
Brighton លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 0 ចាញ់ 2 ស្មើ 3 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
08-01-20 Brighton 1-1 Watford
01-02-20 West Ham 3-3 Brighton
21-01-20 Bournemouth 3-1 Brighton
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា​មាន 1 លើក​
21-12-19 Brighton 0-1 Sheffield Utd
​ទស្សនៈ Sheffield Utd ឈ្នះ​

Burnley (11) Vs Bournemouth (16)
Burnley លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 3 ចាញ់ 1 ស្មើ 1 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
15-02-20 Southampton 1-2 Burnley
02-02-20 Burnley 0-0 Arsenal
25-01-20 Burnley 1-2 Norwich
Bournemouth លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​ឈ្នះ 2 ចាញ់ 3 ស្មើ 0 ។​
3​ប្រកួត​ចុងក្រោយ​គឺ​
09-02-20 Sheffield Utd 2-1 Bournemouth
01-02-20 Bournemouth 2-1 Aston Villa
27-01-20 Bournemouth 1-2 Arsenal
​ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 4 លើកចុងក្រោយ​
21-12-19 Bournemouth 0-1 Burnley
06-04-19 Bournemouth 1-3 Burnley
22-09-18 Burnley 4-0 Bournemouth
13-05-18 Burnley 1-2 Bournemouth
​ទស្សនៈ ស្មើគ្នា​៕

Filed in: កីឡា

Recent Posts

Bookmark and Promote!


cen130 dap130 koh130 kampucheathmey130 nokorwat130 sbn130 sabay130